τι; : συναυλία ατελές

Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023 στις 21.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Συναυλία οικονομικής ενίσχυσης

Συναυλία οικονομικής ενίσχυσης της κατάληψης Λέλας Καραγιάννη 37
Σάββατο 16/12 στις 21.00

*Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα

Ανοιχτή Συνέλευση της Κατάληψης Λέλας Καραγιάννη 37

πηγή : email που λάβαμε στις 23 Οκτωβρίου 00h