επικοινωνία

Για επικοινωνία μπορείτε να στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kinimatexorama.neext. Αν θέλετε να ανεβάσετε κάποιο κάλεσμα, παρακαλούμε μη στέλνετε στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Αντ' αυτού, χρησιμοποιήστε τη φόρμα δημοσίευσης. Ευχαριστούμε.