Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 στις 18.00

Ανοιχτή Συνέλευση Αδιαμεσολάβητου Αγώνα για την λέσχη

την τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνέλευση για το ζήτημα της λέσχης

πηγή : email που λάβαμε στις 20 Οκτώβριος 17h