Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 στις 18.00

Ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση της κατάληψης Libertatia

Κάθε Τετάρτη στις 18.00 θα πραγματοποιείται η ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση της κατάληψης libertatia

πηγή : https://libertatiasquat.blogspot.com/