Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 στις 18.00

Φαινομενολογία του Πνεύματος

Συζήτηση και ανάλυση του πρώτου τόμου της Φαινομενολογίας του Πνεύματος του Χέγκελ.

Αυτοοργανωμέν@ Χεγκελιαν@

πηγή : email που λάβαμε στις 14 Σεπτέμβριος 17h