Σάββατο 17 Απριλίου 2021 στις 16.00

Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στην κοινωνική συναίνεση

Η "Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στην κοινωνική συναίνεση" συνεχίζει να κάνει συνελεύσεις κάθε Σάββατο στις 16:00 στην κατάληψη Αντιβίωση.

mail: asekexs@riseupex.net

πηγή : email που λάβαμε στις 1 Απριλίου 00h