Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 στις 17.00

Ανοιχτή συνέλευση για τον σύντροφο Errol και την κρατική διαχείριση του Covid19

Καλούμε την Πέμπτη 8/4/2021 στη ΦΕΠΑ και ώρα 17.00 σε ανοιχτή συνέλευση με τις παρακάτω θεματικές προς συζήτηση και συνδιαμόρφωση :

⦁ Ενημέρωση για την υπόθεση του συντρόφου Errol από δικηγόρoυς.

⦁ Συζήτηση για την πολιτική στόχευση της εν λόγω δίωξης, της παρακαταθήκης της και το ζήτημα της αλληλεγγύης στο σύντροφο, συνδεόμενο με το ευρύτερο κατασταλτικό πλαίσιο και το ζήτημα της αλληλεγγύης σε πολιτικούς κρατούμενους.

⦁ Συζήτηση για τη δημιουργία ανοιχτής συνέλευσης αλληλεγγύης σχετικά με την υπόθεση του συντρόφου Errol με σκοπό την παραγωγή πολιτικού λόγου και τη συνδιαμόρφωση δράσεων αλληλεγγύης και καλεσμάτων συγκεντρώσεων αλληλεγγύης στα δικαστήρια.

Θα ακολουθήσει η τακτική διαδικασία της συνέλευσης με θεματικές σχετικά με την κρατική διαχείριση του Covid19 και το καθεστώς των απαγορεύσεων.

ΚΑΝΕΝ@ ΣΥΝΤΡΟΦ@ ΜΟΝ@ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ

ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΟΥΜΕ ΣΧΕΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Ανοιχτή Συνέλευση καταλήψεων, συλλογικοτήτων, διεθνιστών/ριών, μεταναστών/ριων, αλληλέγγυων

https://athens.indymedia.org/post/1611812/

πηγή : email που λάβαμε στις 6 Απριλίου 09h