Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 στις 18.00

Δομή βιβλιοθήκης/γλωσσών/μεταφράσεων

ΔΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ/ΓΛΩΣΣΩΝ/ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΕΠΜΤΗ 18:00

Kütüphane / Çeviri / Dil Öğrenme Yapılarıhakkında AÇIK TOPLANTI Perşembe 18:00

Library / Translation / Language Learning StructuresNEXT OPEN MEETING Thursday 6pm

Ακολουθώντας τη μορφή των ανοιχτών συναντήσεων για τη δομή, στην επόμενη μας συνάντηση θα ασχοληθούμε με μια λίστα μπροσουρών και κειμένων (δες λίστα παρακάτω) και θα επιλέξουμε με ποιές θέλουμε να ασχοληθούμε περαιτέρω. Θα δούμε επίσης κάποια μίνι ντοκιμαντέρ σχετικά με την αντιεξουσιαστική μάθηση και θα συζητήσουμε την οργάνωση των μαθημάτων γλωσσών.Καλούμε όσα άτομα ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα μαθήματα γλωσσών, να βοηθήσουν σε μεταφράσεις και γενικότερα όσα άτομα ενδιαφέρονται για την αντιεξουσιαστική μάθηση να φέρουν υλικό, ιδέες και όρεξη.

Οι γλώσσες και οι εκπαιδευτικές διαδικασίες μπορούν να δημιουργήσουν χώρους ισχύος και έτσι να οξύνουν ιεραρχικές, ρατσιστικές, σεξιστικές, αναπηροφοβικές και άλλες καταπιέσεις. Η σύνθετη και συχνά αόρατη δυναμική που δημιουργείται μεταξύ όσων μιλούν/δεν μιλούν μια γλώσσα ή μεταξύ όσων διδάσκουν και όσων διδάσκονται έχει συζητηθεί και αναλυθεί εκτενώς σε αναρχικούς/αντιεξουσιαστικούς χώρους και στην αντίστοιχη βιβλιογραφία.

Στη δομή βιβλιοθήκης, γλωσσών και μεταφράσεων των Ζιζανίων οργανώνουμε μια εκδήλωση/συζήτηση για να συζητήσουμε, να μάθουμε, να γράψουμε, να μοιραστούμε ιδέες γύρω από την αντιεξουσιαστική μάθηση και πιο συγκεκριμένα για την αντιεξουσιαστική μάθηση γλωσσών. Η εκδήλωση θα είναι επίσης μια ευκαιρία συνάντησης για όσα άτομα ενδιαφέρονται για τη βιβλιοθήκη της κατάληψης, τη μάθηση γλωσσών, το μεταφραστικό δίκτυο, αλλά και για αυτοοργανωμένες διαδικασίες έκδοσης.

- - - - - - - Turkish

Önceki toplantımızda toplantının açık bir formatta düzenlenmesinde uzlaştık ve önümüzdeki toplantımızda dergiler, broşürler ve metinlerden oluşan bir listedeki içerikleri incelemeye karar verdik (liste aşağıdadır). Aynı toplantıda, bu listeden ve sizlerin getireceği materyalden tercüme etmek, yazdırmak ve daha fazla tartışmak istediğimiz içerikleri seçeceğiz. Ayrıca, toplantı süresince anti-otoriter öğrenme hakkında bazı belgeseller izleyecek ve Zizania'da gerçekleştireceğimiz dil kurslarını planlamayı tartışacağız.Bu bağlamda; dil kursları, çeviri, fanzinler ve anti-otoriter öğrenimi kolaylaştırmakla ilgilenen herkesi materyal ve fikirlerini toplantımıza getirmeye davet ediyoruz.Dil ve öğrenme süreçleri güç alanları(ilişkileri) yaratabilir ve böylece hiyerarşi, ırkçılık, cinsiyetçilik, yetenekçilik ve daha fazlasının baskılarına zemin oluşturur. Bir dili konuşan/konuşmayanlar ile öğreten ve öğrenenler arasındaki karmaşık ve genellikle incelikli dinamik, anarşist ve diğer anti-otoriter alanlarda ve ayrıca edebiyat alanında da daha önceleri kapsamlı bir şekilde tartışıldı ve yazıldı.Zizania'da; Kütüphane, Çeviri ve Dil Öğrenim Meclisi olarak, anti-otoriter eğitim ve özellikle anti-otoriter dil öğrenimi hakkında tartışmak, öğrenmek, yazmak ve fikirlerimizi paylaşmak için bir etkinlik düzenliyoruz. Etkinlik aynı zamanda Zizania Kütüphanesi, kendi kendine yayıncılık, dil öğrenme ve çeviri ağlarıyla da ilgilenen kişileri dahil etmek için bir fırsat olacaktır.Bir sonraki AÇIK TOPLANTIMIZ 28 Ekim Perşembe günü saat 18.00'de Zizanya'da. Anti-otoriter öğrenmeye ilgi duyan veya bu konuda deneyim sahibi olanları etkinliği tartışmaya, birlikte planlamaya ve bu konudaki bilgi kaynaklarını toplantıya getirmeye davet ediyoruz.

- - - - - - - English

Following an open format of organising, in our next meeting we will look through a list of zines, brochures & texts (The list is below) and select those we want to translate, print and discuss further. We will also watch some documentaries about anti-authoritarian learning and discuss organising language classes.We invite all those interested in facilitating language classes, translation, zines and anti-authoritarian learning to bring material and ideas.Language and learning can create spaces of power and thus increase the oppressions of hierarchy, racism, sexism, ableism and more. The complex and often subtle dynamic between those who speak/don't speak a language or those who teach and learn has been discussed and written about extensively in anarchism and other anti-authoritarian spaces and literature. The Library, Translation and Language Learning structures in Zizania are organising an event to discuss, learn, write and share ideas around anti-authoritarian education and specifically anti-authoritarian language learning. The event will also be an opportunity to include people interested in the Library of Zizania, self-publishing, language learning and translation networks.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/85947/