Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021 στις 21.00

Hip Hop Live & After Party για δικαστικά έξοδα του συντρόφου Σ.Α.

Hip Hop Live + After Party για δικαστικά έξοδα του συντρόφου Σ.Α.

-δύο_μηδέν_δύο_μηδέν

<Ήρωας.Incognito M. JAUL.KK>

-Πινόκιο

-Κάτω από το γείσο

-Brak & Dj Millman

-Obnoxious Kas

-TNT

Καμία - κανένα/ς-μόνη/ο/ος στα χέρια του κράτους!!!

* παραβιαστικές,σεξιστικές,ομοφοβικές,τρανσφοβικές ,ρατσιστικές και γενικά εξουσιαστικέςσυμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές.

*Για οποιοδήποτε πρόβλημα απευθυνθείτε στα άτομα πίσω απ'το μπάρ!

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας!!!

πηγή : email που λάβαμε στις 13 Νοεμβρίου 01h