Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 στις 17.00

Δανειστική βιβλιοθήκη, πρόσβαση στην κουζίνα, εργασίες στο χώρο

Ζιζάνια: Πρόγραμμα κατάληψης 17/01-23/01

Πρόγραμμα κατάληψης, κατειλημμένο κοινωνικό κέντρο Ζιζάνια, 17/01-23/01 Φυλής Φερρών, Βικτώρια, zizaexnia@riseexup.net// Squat schedule 17/01-23/01, Zizania squatted social center, Fylis and Feron, Viktoria, zizaexnia@riseexup.net

Δευτέρα 17/01

17:00-19:00 Ανοιχτή κατάληψη: Δανειστική βιβλιοθήκη, πρόσβαση στην κουζίνα, εργασίες στο χώρο

Τρίτη 18/01

16:00 Συνάντηση της δομής αλληλοβοήθειας: Καλούμε όσα άτομα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δομή αλληλοβοήθειας της κατάληψης σε μια συνάντηση για γνωριμία και συήτηση γύρω από την οργάνωση και τις λειτουργίες της. Η δομή έχει σκοπό τη λειτουργία της κουζίνας, της διανομής τροφής και του χαριστικού παζαριού, καθώς και την εξερεύνηση τρόπων κάλυψης και άλλων αναγκών.

18:30 Ανοιχτή συνέλευση του Solidarity with Migrants

19:30 Αυτοοργανωμένο μάθημα τάνγκο από την Πρωτοβουλία Ανήσυχων Τανγκέρων

Τετάρτη 19/01

18:00 Κοινωνική συλλογική κουζίνα: Μαζεύομαστε από τις 6 για να μαγειρέψουμε βίγκαν φαγητό, να φάμε, να γνωριστούμε και να συζητήσουμε!

Πέμπτη 20/01

18:00 Συνέλευση αλληλεγγύης στον αγώνα στην Εύβοια

18:00 Συνάντηση δομής βιβλιοθήκης, γλωσσών, μεταφράσεων: Η δομή ασχολείται με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης, με τα μαθήματα γλωσσών στο χώρο, με τη δημιουργία μεταφραστικού δικτύου, ενώ παράλληλα συζητά και αυτομορφώνεται για την αντιεξουσιαστική εκπαίδευση και τη λειτουργία των γλωσσών.

Παρασκευή 21/01

21:00 Προβολή "Dope is Death" +bar οικονομικής ενίσχυσης της κατάληψης

Σάββατο 22/01

16:00 Σειρά πολιτικών καφενείων "Άνθρωποι σε κίνηση", 3η συνάντηση 'Συζήτηση εμπειριών αυτοοργανωμένων αγώνων και προβολή του ντοκιμαντέρ "Η αλβαβήτα του αγώνα" (2018)' (https://www.athens.indymedia.org/post/1615866…)

ENG

Monday 17/01

17:00-19:00 Open Hours: Lending library, access to the kitchen, building works

Tuesday 18/01

16:00 Mutual aid structure meeting: We invite anyone who is interested in participating in the mutual aid structure of the squat to meet each other and organize its functions. The structure runs the social collective kitchen and the free shop, while exploring ways of covering other needs as well.

18:30 Solidarity with Migrants Assembly

19:30 Self-organized tango lesson by the Restless Tangoeros Initiative

Wednesday 19/01

18:00 Collective social kitchen: We start at 6 to cook vegan food, we eat, we meet, we talk!

Thursday 20/01

18:00 Solidarity to the struggle in Evia Assembly

18:00 Library, language, translation structure meeting: The structure is involved in the running of the library, the language classes in the squat and the creation of a translation network, while talking and self-educating around antiauthoritarian education and the function of languages.

Friday 21/01

21:00 Film Screening "Dope is Death"+bar for the support of the squat: The story of how Dr. Mutulu Shakur, stepfather of Tupac Shakur, along with the Black Panthers and the Young Lords, combined community health with radical politics to create the first acupuncture detoxification program in America in 1973 - a visionary project eventually deemed too dangerous to exist inAmerica.

Saturday 22/01

16:00 : Series of political kafenios "People on the move": 3rd meeting 'SELF-ORGANISED STRUGGLES « featuring 'The Alphabet in Struggle' documentary (2018) and different specific experiences'(https://www.athens.indymedia.org/post/1615866…)

πηγή : http://athens.indymedia.org/post/1616492/