τι; : βιβλίο θεματική : από : Κατάληψη libertatia

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 στις 17.00

Δανειστική βιβλιοθήκη και κινηματικό βιβλιοπωλείο στην Libertatia

Ανοιχτή δανειστική βιβλιοθήκη και κινηματικό βιβλιοπωλείο κάθε Τετάρτη από τις 17:00 μέχρι τις 20:00, στην κατάληψη Libertatia!!

πηγή : email που λάβαμε στις 19 Μαρτίου 14h