Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 στις 20.00

Vinyl Bar

Η είσοδος είναι από το κτήριο 4