Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 1988 στις 21.00

(Αναβαλλεται) Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης

(ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ) Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης της Αναρχικής Συνέλευσης Φοιτητ(ρι)ών Quieta Movere

more info soon..