Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 στις 12.00

Συγκέντρωση για την ελεύθερη πρόσβαση στην υγεία για όλα

ΑΜΚΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ, ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
[Scroll down for english]

Τους τελευταίους μήνες έχουν απενεργοποιηθεί (ΞΑΝΑ) οι αριθμοί ασφάλισης και κοινωνικής
περίθαλψης (ΑΜΚΑ,ΠΑΑΥΠΑ,ΠΑΜΚΑ) γιατους/τις αιτούντες/σες άσυλο, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους από την υγεία. Ταυτόχρονα έχει μπλοκαριστεί η χορήγηση απαραίτητων ταυτοποιητικών εγγράφων, πράγμα που οδηγεί στην εξάλειψη οποιουδήποτε άλλου «νόμιμου δικαιώματος» τους.

Πρακτικά λοιπόν, μεγάλο μέρος του μεταναστευτικού πληθυσμού παραμένει χωρίς πρόσβαση στις δομές υγείας, άνθρωποι με προβλήματα υγείας (χρόνια ή μη) που είτε ζουν σε κέντρα κράτησης είτε στην πόλη δεν έχουν την δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού σε γιατρό, να (τους) γράψουν φάρμακα και εξετάσεις. Πηγαίνουν στα νοσοκομεία μόνο ως επείγοντα περιστατικά και αφού η κατάσταση τους έχει χειροτερέψει κατά πολύ. Ταυτόχρονα, λόγω των «τεχνικών δυσκολιών» και της γραφειοκρατίας που έχει προκύψει με τους αριθμούς των ΑΜΚΑ και ΠΑΑΥΠΑ μπλοκάρεται η διαδικασία έγκρισης ασύλου και έκδοσης ΔΑΔΠ. Ως εκ τούτου, στερούνται το δικαίωμα σε εργασία, κατοικία, νομική αναγνώριση, και δεν μπορούν να υποβάλουν αίτημα για έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου. Χωρίς χαρτιά ζουν υπό τον συνεχή κίνδυνο σύλληψης και κράτησης. Τέλος, τα παιδιά μεταναστριών αποκλείονται από την εκπαίδευση, καθώς αδυνατούν να εμβολιαστούν (εφόσον δεν έχουν ΑΜΚΑ) και κατ' επέκταση να εγγραφούν σε σχολεία.

Όλα αυτά είναι ένας γραφειοκρατικός φαύλος κύκλος που εγκλωβίζει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Δεν είναι «τεχνικό πρόβλημα», είναι ο ρατσιστικός τρόπος που αντιμετωπίζονται τα μεταναστά από το κράτος και το σύστημα υγείας. Ο σκόπιμος αποκλεισμός των μεταναστριών από την υγεία έρχεται να προστεθεί στην ευρύτερη πολιτική των στρατοπέδων συγκέντρωσης, των δολοφονιών και pushbacks στο Αιγαίο και στον Έβρο, τωνβίαιων ή εκβιαστικών εξώσεων από τα αστικά κέντρα και των επιχειρήσεων σκούπα. Ταυτόχρονα είναι επέκταση των περικοπών που εφαρμόζει το κράτος στην υγεία, τις οποίες για άλλη μια φορά επωμίζονται πρώτα οι φτωχότερες και πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Είναι ένα σημείο συνάντησης των αντιμεταναστευτικών και των ταξικών πολιτικών επιλογών που αποφασίζουν για το ποιες ζωές εν τέλει μετράνε.

Εμείς θέλουμε:

- ΑΜΚΑ για όλα, ως μέσο διασφάλισης ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης στην υγεία για όλες τις μετανάστριες.

- να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στις υγειονομικές μονάδες, τόσο με τη μετακίνηση όσο και με τη δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας (καθώς σε όλα τα τηλεφωνικά κέντρα των νοσοκομείων υπάρχει υποστήριξη μόνο για ελληνόφωνα άτομα).

- να υπάρχουν μεταφραστές στις δομές υγείας για ισότιμη πρόσβαση ανεξαρτήτως γλώσσας.

Ζούμε μαζί, δουλεύουμε μαζί, παλεύουμε μαζί.

Ενάντια στις αντιμετανευστικές πολιτκές του κράτους

Συγκέντρωση Πέμπτη 02/02 στο υπουργείο υγείας (Αριστοτέλους 19)/

Συνέλευση εργαζομένων/ανέργων στην υγεία, Solidarity with Migrants, Retraverse

*************

AMKA FOR MIGRANTS -FREE/UNIVERSAL HEALTHCARE - FREE ACCESS TO HOSPITALS FOR ALL

In recent months, the insurance and social care numbers (AMKA, PAAYPA, PAMKA) have been deactivated (AGAIN) for asylum seekers, as a result to be excluded from the healthcare system. At the same time, the providing of necessary identification documents has been blocked.

At the same time, due to the "technical difficulties" and the bureaucracy that has arisen with the numbers of AMKA and PAAYPA, the asylum approval process and the issuance of DADP (international protection applicant's card) is blocked. Therefore, they are denied the right to work, housing, legal recognition, and cannot apply for a travel document. Without papers they live under the constant risk of arrest and detention. Finally, the children of migrants are excluded from education, as they are unable to be vaccinated (without having AMKA) and, by extension, to register in schools.

This is not a "technical problem", it's the racist way migrants are treated by the state and the health system. This is the deliberate exclusion of migrants from the health care system and it comes in addition to the wider policy of concentration camps, murders and pushbacks in the Aegean and Evros, violent or blackmale evictions from the centers and sweep operations. It is a meeting point of anti-migrant and class politics that decide which lives matter.

WE DEMAND:

- AMKA for all, as a way of ensuring free and universal access to health care system for all migrants.

-Accessibility to the health units, both by transpotation ability and by the possibility of telephone communication (as in all the hospital telephone centers there is support only for Greek-speaking people).

- Τranslators in the health structures for equal access regardless of language.

We live together, we work together, we fight together

Against anti-migration politics from the state

We call for gathering on Thursday 02/02 at the Ministry of healthcare (Aristotelous 19)

Assembly of workers and unemployed in healthcare, Solidarity with Migrants, Retraverse

πηγή : email που λάβαμε στις 29 Ιανουαρίου 13h