Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 στις 21.00

προβολή ταινίας "I Daniel Blake" + πολιτικό καφενείο

Φλεβάρης στην Γκαρμπολά με αφιέρωμα στον Ken Loach
"Διαρκής Αγώνας" για την ταξική απελευθέρωση