Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 στις 16.00

Μιλάμε και ζωγραφίζουμε για την ειρήνη(παιχνίδι & ανάγνωση παραμυθιών)

Ανάγνωση παραμυθιών για τον πόλεμο και την προσφυγιά και δραστηριότητα "Μιλάμε και ζωγραφίζουμε για την ειρήνη"
από την δομή της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

"Διαρκής Αγώνας" για την ταξική απελευθέρωση