Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 στις 17.00

Ανοιχτή συνέλευση ομάδας βιβλιοθήκης κατάληψης Libertatia

Ανοιχτή συνέλευση της ομάδας βιβλιοθήκης στην κατάληψη Libertatia

Σάββατο 3/12 στις 17:00 και κάθε πρώτο Σάββατο του μήνα

--

Λ. Στρατού 19 & Σαρανταπόρου | Λεωφορεία: 3, 7, 10, 11, 31, 39, 58 | Στάση: Ευζώνων

--

libertatiasquat.blogspot.com