Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 στις 18.00

Αν. συζήτηση/συνέλευση για οργάνωση κοινωνικής/ρεφενέ/συλλογικής/αλληλέγγυας κουζίνας

Να χτίσουμε δομές αλληλοστήριξης και αλληλοβοήθειας παντού.

Να απλώσουμε και να βαθύνουμε την ταξική/κοινωνική αλληλεγγύη, την αντίσταση, τον αγώνα.

Ανοιχτή συζήτηση/συνέλευση για την οργάνωση (ξεχωριστής από το δευτεριάτικο μαγείρεμα), σταθερής ημέρας κοινωνικής/ρεφενέ/συλλογικής/αλληλέγγυας κουζίνας, στην χώρο της Κατάληψης Παραρτήματος.

Παρασκευή 3/2, στις 18:00, στην Κατάληψη Παραρτήματος

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ

ΝΑ ΣΤΗΣΟΥΜΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΓΩΝΑ, ΓΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Συλλογική Κουζίνα Αλληλεγγύης Πάτρας

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/89956/