Τρίτη 30 Μαίου 2023 στις 12.00

Αυτοοργανωμένο καφενείο

Κάθε Τρίτη από τις 12:00 στον κεντρικό διάδρομο, στο τραπεζάκι της Αναρχικής Φοιτητικής Συλλογικότητας KURO SIWO

πηγή : email που λάβαμε στις 30 Μαρτίου 22h