τι; : εκδήλωση ατελές

Σάββατο 17 Ιουνίου 2023 στις 18.00

Δεν έχει ανέβει η αφίσα.

Διήμερο εκδηλώσεων δομής Κινηματικου αρχείου στην Κατάληψη Φάμπρικα Υφανέτ

Διήμερο εκδηλώσεων της δομής Κινηματικου αρχείου στην Κατάληψη Φάμπρικα Υφανέτ

αφίσα + πληροφορίες σύντομα