τι; : καφενείο θεματική : ψυχαγωγία, μουσική από : Noise Disphoria ατελές

Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 στις 21.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Anarcho greek hc punk bar

Anarcho greek hc punk bar

Ενημέρωση tba

Noise disphoria