Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023 στις 20.00

Hiphop live οικ. ενίσχυσης Ταμείου Αλληλεγγύης Φυλακισμένων & Διωκ. αγωνιστ(ρι)ών

από Ταμείο Αλληλεγγύης Φυλακισμένων και Διωκόμενων Αγωνιστών

Συναυλία οικονομικής ενίσχυσης του Ταμείου Αλληλεγγύης Φυλακισμένων και Διωκόμενων αγωνιστών-στριών

Στηρίζουμε τους φυλακισμένους αγωνιστές υλικά, ηθικά, πολιτικά