Σάββατο 27 Μαίου 2023 στις 18.00

Αναρχική Οργάνωση σε πρώτο και δεύτερο Βαθμο:"Υποβοηθούμενη Κυκλικότητα"

Εκδήλωση-Παρουσίαση-Συζήτηση: Αναρχική Οργάνωση σε πρώτο και δεύτερο βαθμό: Παρουσίαση και σχολιασμός της μπροσούρας "Υποβοηθούμενη Κυκλικότητα" της Πρωτοβουλίας Ortus και κουβέντα γύρω από το ζήτημα της αναρχικής οργάνωσης με την συλλογικότητα "Πέλοτο, στον δρόμο για τον κομμουνισμό και την αναρχία" από Ξάνθη