Κυριακή 18 Ιουνίου 2023 στις 15.00

(ακυρώνεται) Μπαζαρ οικ. ενίσχυσης του ταμείου αλληλεγγύης

Μπαζάρ οικονομικής ενίσχυσης του ταμείου αλληλεγγύης φυλακισμένων και διωκόμενων αγωνιστ(ρι)ών

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΥΛΙΚΑ-ΗΘΙΚΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ

περισσότερες πληροφορίες σύντομα