Σάββατο 27 Μαίου 2023 στις 17.00

Σημεία κ Τέρατα *αγκαζέ* με Buffonata: θεατρικό παιχνίδι-έντυπα-φανζίν-φαΐ μαζί

Σάββατο 27/05
από τις 17.00

μαζευόμαστε για συλλογική ανάγνωση πονημάτων
(φέρτε τα δικά σας)
θεατρικά παιχνίδια από την αυτοοργανωμένη
θεατρική ομάδα buffonata/

έντυπα, βιβλία, φανζίν θα υπάρχουν με πάγκους,
από τα ΣκΤ και τις φίλες τους/

στο χώρο θα υπάρχει συλλογική κουζίνα για φαΐ-μαζί,
καθώς και μπαρ τα έσοδα του οποίου θα δοθούν για την
οικονομική ενίσχυση του άνω-κάτω//

πηγή : https://simeiakaiterata.gr/20230522/σάββατο-2…
πηγή : email που λάβαμε στις 22 Μαΐου 10h