Σάββατο 3 Ιουνίου 2023 στις 21.00

(ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ) bar για την οικονομική ενίσχυση του χώρου

Στο χώρο θα υπάρχει κουτί οικονομικής ενίσχυσης για έγκλειστα μέλη του Ε.Α.