Παρασκευή 26 Μαίου 2023 στις 18.00

Κύκλος Εργαστηρίων Αναγνωστηρίου: Stencil

Φέρτε τα κοπίδια σας την Παρασκευή στο αναγνωστήριο!

18:00 έως τις 21:00, στο αναγνωστήριο στο ισόγειο του κτηρίου της κατειλημμένης Πρυτανείας,

πριν από το αντιεμπορευματικό καφενείο στην Κατάληψη Rosa Nera.

πηγή : https://rosanera.squat.gr/2023/05/24/κύκλος-ε…