Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 στις 22.00

Stench Crust Invasion

  • Swordwielder
  • Dishonor
  • Mαύρα και Άραχνα.

Το live θα διεξαχθεί στον χώρο του krau λόγω άστατου καιρού

Εναρξη αυστηρά στις 10

Παραβιαστικές, σεξιστικές, ρατσιστικές,ομοφοβικές, τρανσοφοβικές και κάθε είδους εξουσιαστικές συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές και θα αντιμετωπιστούν αναλόγως