Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 στις 20.00

Προβολή & συζήτηση "Behind the Rent Strike [1974]" + αφτερ μπαρ

2η σειρά προβολών και συζητήσεων ενάντια στον εξευγενισμό.

"Behind the Rent Strike [1974]"
Η απεργία ενοικίου στο Kirkby της αγγλίας το 1972 ήταν μία συλλογική απάντηση στην αύξηση των ενοικίων που προωθήθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση. Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται στην στάση πληρωμών 3.000 ενοικιαστών, που διήρκησε 14 μήνες, αντανακλώντας τη σχέση της τάξης, των συνθηκών εργασίας και των αναγκών του κεφαλαίου με την ποιότητα, το κόστος και τον τόπο στέγασης.

/

2nd series of screenings and discussions against gentrification.

"Behind the Rent Strike [1974]" (english spoken with greek subs)
The rent strike in Kirkby of england in 1972 was a collective response to the rent increase promoted by the british government. The documentary reports on the 14-month-long stoppage of 3,000 tenants, reflecting the relationship between class, working conditions and the needs of capital with the quality, cost and location of housing.

anopoli.espivblogs.net/