Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023 στις 21.00

DIY Live : Straight Into Dystopia

Αυτοοργάνωμενη συναυλία από τα κάτω για τα κάτω.

τομίασμα
venef
bpyc
ΒΑΡΟΝΟΣ
Gaze

Άτοπος

Mayaken
M10

Σάββατο 23 Σεπτεμβρη
Πλατεία Πρωτομαγιάς 21:00

Τα έσοδα θα διατεθούν για την υλικοτεχνική αυτονομία της ομάδας Χρονικά Δυστοπίας.

πηγή : email που λάβαμε στις 13 Αυγούστου 20h