Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2023 στις 18.00

Distopia Vol.4 DIY Fest

Οικονομική ενίσχυση για δικαστικά έξοδα του συντρόφου Σ.Κ.

ANTIHUMANS
ΑΝΩΜΑΛΟΙ ΧΑΙΚΑΛΗΔΕΣ
ΒΡΩΜΕΡΑ ΚΟΥΝΑΒΙΑ
GLOOMY SUNDAY
INCINERATION
ΟΥΣΤ!
RADICAL DAMAGE
SENSERASE
THE HUMAN TESTUBES
VILE SPECIES

πηγή : email που λάβαμε στις 5 Σεπτεμβρίου 18h