Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023 στις 21.00

Rap Live (Sponty., Ladele, Jaul, Σιλε, Σημαδι)

RAP LIVE

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΣΚΟΥ SPONTY.

SPONTY, LADELE , JAUL, ΣΙΛΕ, ΣΗΜΑΔΙ

Το Σάββατο 23/09/23 στο Κατειλημμένο Εργοστάσιο ΒΙΟ.ΜΕ.. στα πλαίσια του 4ου Ελευθεριακού Φεστιβάλ Κατειλήμμενων Χώρων και Συλλογικοτήτων

Ώρα έναρξης: 21:00, η οποία θα τηρηθεί αυστηρά