Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 στις 21.00

Διαχειριστική Συνέλευση Αυτοδιαχειριζόμενου Κοινωνικού Χώρου Ιωαννίνων

Κάθε Τετάρτη πραγματοποιείται η διαχειριστική συνέλευση του Αυτοδιαχειριζόμενου Κοινωνικού Χώρου Ιωαννίνων.

πηγή : https://akoixi.espivblogs.net/
πηγή : email που λάβαμε στις 21 Σεπτεμβρίου 19h