Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023 στις 21.00

Δεν έχει ανέβει η αφίσα.

Rap live οικ. ενίσχυσης του ταμείου αλληλεγγύης

Black Verse x Morr

Velvetshot x Disko Cobra

Παλάτια Πέφτουν

Κάρτας x Σκλάβος

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ/ΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΥΛΙΚΑ-ΗΘΙΚΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ