Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 στις 20.30

Κοινωνικό Καφενείο

Κάθε Δευτέρα Κοινωνικό Καφενείο στο Pasamontaña

Χαλαρές συναντήσεις, μουσικές βραδιές, δανειστική βιβλιοθήκη/βιβλιοπωλείο κινηματικών εκδόσεων, πρωτοβουλίες αλληλεγγύης & αλληλοβοήθειας.

πηγή : http://pasamontana.blogspot.com/2023/10/blog-…