Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 στις 15.30

Iyengar Yoga

ΕΜΠΡΟΣ- Νέο μάθημα κάθε Τρίτη 15:30 με 17:00 και Πέμπτη 16:00 με 17:30- Η Iyengar Yoga είναι η προσέγγιση της γιόγκα όπως διαμορφώθηκε από τον BKS Iyengar (1918 -2014) Ινδό δάσκαλο και συγγραφέα. Το μάθημα επικεντρώνεται στην ακριβή ευθυγράμμιση του σώματος, ως την πρώτη προϋπόθεση για την αντοχή και ελαστικότητα που χρειάζεται κάθε άσκηση.

Ο Iyengar είναι πολύ γνωστός και για την θεραπευτική προσέγγιση της γιόγκα. Άρχισε να ανακαλύπτει τρόπους για να βοηθήσει μαθητές με ειδικά θέματα ερευνώντας τον τρόπο που οι ασκήσεις λειτουργούσαν στο δικό του σώμα.

-Το μάθημα είναι ανοιχτό σε όλα τα επίπεδα.

-Φέρτε το δικό σας yoga mat

-Με ελεύθερη συνεισφορά

Δημήτρης Παπακυριαζής:

*Κρατική Σχολή Χορού, Αθήνα

*Εκπαίδευση δασκάλων Iyengar Yoga, Λονδίνο,Αγγλία

*Επιστήμη Διαιτολογίας Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

*Εκπαίδευση δασκάλων τεχνικής Αλεξάντερ, (τελειόφοιτος, 3ο έτο), Κέντρο τεχνικής Αλεξάντερ, Αθήνα.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

dpapexakyriaziexs@hotmaiexl.com

# #. #. #. #

Iyengar Yoga is the style of yoga that has been developed from BKS Iyengar (1918 -2014) an Indian teacher of yoga and author and focuses on the precise alignment of the body as the first prerequisite for the physical stamina and flexibility required for every asana. Iyengar was also renowned for his therapeutic approach to yoga. He started to work out ways to assist students who came to him with special problems by exploring the ways the asanas worked on his own body.

-The class is open to all levels

-Bring your own yoga mat

-Free contribution

___

Dimitris Papakyriazis:

*National School of Dance, Athens, Greece

*Iyengar Yoga teacher training, London, UK

*Nutrition and Dietetics, Harokopeio University, Athens, Greece

*Alexander technique teacher training course, (on 3rd final year), Alexander technique centre Athens.

Information - Communication

dpapexakyriaziexs@hotmaiexl.com

πηγή : https://el-gr.facebook.com/embrosgr/