τι; : θεματική : από :

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 στις 18.00

Κάλεσμα συλλογής χειμερινών ρούχων

Call for winter clothes & shoes | every Wednesday: 17:00 to 19:00 and every Thursday: 18:00 to 20:00 | at Mpineio

Κάλεσμα συλλογής χειμερινών ρούχων | κάθε Τετάρτη: 17:00 με 19:00 και κάθε Πέμπτη: 18:00 με 20:00 | στη Κατάληψη στο Μπίνειο

πηγή : https://www.facebook.com/antifalesvos/?locale…