τι; : μάθημα θεματική : από :

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 στις 21.30

Μάθημα Krav Maga

Καθε Παρασκευη στις 21.30 μαθηματα Κραβ Μαγκά (Krav Maga) ,ι ένα σύστημα πρακτικής και τακτικής που διδάσκει πώς να αποφεύγονται, να αντιμετωπίζονται και να ξεπερνιούνται όλων των ειδών οι επιθέσεις και η βία. Προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους στα αντικείμενα της αυτοάμυνας, αυτοπροστασίας, στις ικανότητες της μάχης και της αναμέτρησης, όπως επίσης και στην ικανότητα να υπερασπίζονται άλλους .

πηγή : https://www.facebook.com/steki.patisia.pi/?lo…