Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 στις 16.00

Συζήτηση & συμβουλευτική πάνω στα βασικά θέματα διατροφής & διατροφικής συμπεριφοράς

Κάθε Σάββατο 16.00 έως 17.30- Συζήτηση και συμβουλευτική πάνω στα βασικά θέματα διατροφής και διατροφικής συμπεριφοράς. Μέσα από τις βασικές αρχές μαθαίνουμε να διαμορφώνουμε και να επαναπροσδιορίζουμε μόνοι μας το καθημερινό μας διατροφικό πρόγραμμα.

Αν έχετε ερωτήσεις και θέματα προτεινόμενα για τη συζήτηση, στείλετε email στη διεύθυνση:

dpapexakyriaziexs@hotmaiexl.com

-Με ελεύθερη συνεισφορά

Δημήτρης Παπακυριαζής

Επιστήμη Διαιτολογίας Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Κρατική Σχολή Χορού, Αθήνα

Εκπαίδευση δασκάλων Iyengar Yoga, Λονδίνο, Αγγλία

Εκπαίδευση δασκάλων τεχνικής Αλεξάντερ, (τελειόφοιτος, 3ο έτο), Κέντρο τεχνικής Αλεξάντερ, Αθήνα.

Every Saturday 16.00 to 17.30- Discussion and consultancy on basic nutritional matters and nutritional behaviour. Through the basic principles we learn how to structure and readjust by ourselves our daily nutritional schedule.

If you have questions and requests on topics you wish to be discussed, please send email at the address:

dpapexakyriaziexs@hotmaiexl.com

-Free contribution

Dimitris Papakyriazis

Nutrition and Dietetics, Harokopeio University, Athens, Greece

National School of Dance, Athens, Greece

Iyengar Yoga teacher training, London, UK

Alexander technique teacher training course, (on 3rd final year), Alexander technique centre Athens.

πηγή : https://el-gr.facebook.com/embrosgr/