Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 στις 15.00

Καφενείο-άραγμα και λειτουργία βιβλιοθήκης

Πρόγραμμα εβδομάδας στο Ελευθεριακό Στέκι Primavera

Τρίτη, 21/11 στις 15:00-18:00

καφενείο - άραγμα

λειτουργεία βιβλιοθήκης

(κινηματικό υλικό, αρχείο, αυτομόρφωση)