Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024 στις 21.00

Punk live για την ενίσχυση του Ταμείου Αλληλεγγύης

Punk live για την οικονομική ενίσχυση του ταμείου αλληλεγγύης φυλακισμένων και διωκόμενων αγωνιστ(ρι)ών

Καταχνία (crust-punk, Θεσσαλονίκη)
Κατράμι (hate n roll, Πειραιάς)
Μαύρα και άραχνα (crust-hc punk, Θεσσαλονίκη)
Όρνεα (crossover-crust, Θεσσαλονίκη)

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΥΛΙΚΑ-ΗΘΙΚΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ