τι; : εργαστήρι θεματική : από :

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024 στις 12.00

Art workshop. εργαστηριο τεχνης. σχέδιο και ζωγραφική.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΗΣ. Σχέδιο και ζωγραφική. κάθε Πέμπτη 6:30 - 8:30 και κάθε Σάββατο από τις 12:00 έως τις 2:00 μ.μ. με Sara Cabrera Από την 1η Φεβρουαρίου

ENGLISH BELOW

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΗΣ

Σχέδιο και ζωγραφική

Δημιουργικότητα, φαντασία, έκφραση

Θα λερώσουμε τα χέρια μας ζωγραφίζοντας, ζωγραφίζοντας, δημιουργώντας... θα μάθετε τεχνικές και θα ενισχύσουμε το μυ της δημιουργικότητας. Αυτό το εργαστήριο είναι ένα καταφύγιο για ανήσυχα μυαλά και καρδιές που χτυπούν, ένας χώρος για κοινή χρήση και μάθηση.

Το εργαστήριο είναι ανοιχτό σε όλους τους ανθρώπους, όλα τα επίπεδα και όλες τις τεχνικές. Από ανθρώπους που θέλουν να κάνουν ρεαλιστικά σχέδια και να βελτιώσουν την τεχνική τους, μέχρι άλλους που θέλουν να κάνουν εκφραστικά και δημιουργικά σχέδια για να αντικατοπτρίζουν αυτό που έχουν μέσα τους.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2023 στο Εμπρός.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη 6:30 - 8:30 και κάθε Σάββατο από τις 12:00 έως τις 2:00 μ.μ. Στηρίζεται σε ελεύθερη συνεισφορά. Καλούμε όλους να δωρίσουν ανάλογα.

Το εργαστήριο διευκολύνει η Sara Cabrera: Ισπανίδα καλλιτέχνιδα έφτασε πρόσφατα στην Αθήνα. Είναι μια πολυεπιστημονική καλλιτέχνις, που ξεκινά από το σχέδιο και την ακαδημαϊκή τέχνη, σπάζοντας τα εμπόδια της ελεύθερης έκφρασης του κάθε ανθρώπου, ώστε να αναπτύξει τη δημιουργικότητα και την εκφραστική ικανότητα του κάθε ανθρώπου. «Μαθαίνεις να σχεδιάζεις ζωγραφίζοντας»… ας ζωγραφίσουμε!

Tο εργαστήριο θα φιλοξενηθεί στο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός. Τα λέμε εκεί!

Contact: 0034678671310 elluexme.adeio@gmail.cexom

ART WORKSHOP

Drawing and painting

Creativity, imagination, expression

We will get our hands dirty painting, drawing, creating... you will learn techniques and we will strengthen the muscle of creativity. This workshop is a refuge for restless minds and beating hearts, a space to share and learn.

The workshop is open to all people, all levels and all techniques. From people who want to make realistic drawings and improve their technique, to others who want to make expressive and creative drawings to reflect what they have inside.

Starting from 1st February 2023 at Embros.

The workshop will take place every Thursday from 6:00 p.m. to 8:00 p.m.,

and every Saturday from 12:00 a.m. to 2:00 p.m. It's based on free donations. We invite everyone to donate accordingly.

The workshop is facilitated by Sara Cabrera: Spanish artist recently arrived in Athens. She is a multidisciplinary artist, who starts from drawing and academic art, breaking the barriers of free expression of each person so that they develop the creativity and expressive capacity of each person. "You learn to draw by drawing"… let's draw!

The workshop will be hosted at the Self-Managed Theater Empros. See you there!

Contact: 0034678671310 elluexme.adeio@gmail.cexom

πηγή : https://fb.me/e/4608zpac4
πηγή : email που λάβαμε στις 19 Ιανουαρίου 18h