Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024 στις 20.00

Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στην ενεργειακή λεηλασία

Καλούς αγώνες για ελεύθερα βουνά και ποτάμια, και ενάντια στους πολέμους!

Αφίσα που κολλιέται στην πόλη των Ιωαννίνων από την Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στην ενεργειακή λεηλασία

πηγή : https://www.facebook.com/antioilioannina/?loc…