Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 στις 19.00

καφενείο, μπαρ, κινηματικό βιβλιοπωλείο, δανειστική βιβλιοθήκη

Άνοιγμα του πολιτικού χώρου του Διαρκούς Αγώνα στην Γκαρμπολά 12.

Άνοιγμα του πολιτικού χώρου κάθε Τετάρτη από τις 19:00.

Στον χώρο θα λειτουργούν καφενείο, μπαρ, κινηματικό βιβλιοπωλείο, δανειστική βιβλιοθήκη.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ