τι; : βιβλίο θεματική : από :

Κυριακή 10 Μαρτίου 2024 στις 12.00

Ομάδα λογοτεχνικής ανάγνωσης: Μια φυσιολογική ζωή του Βασίλη Παλαιοκώστα

Η Ομάδα Λογοτεχνικής Ανάγνωσης συνεχίζει! Αυτήν τη φορά διαβάζουμε το βιβλίο "Μια φυσιολογική ζωή", του Βασίλη Παλαιοκώστα και δίνουμε ραντεβού την Κυριακή 10/03 στις 12:00 για να το κουβεντιάσουμε!

πηγή : email που λάβαμε στις 19 Φεβρουαρίου 12h