τι; : συναυλία θεματική : από : ατελές

Σάββατο 8 Ιουνίου 2024 στις 20.30

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Distort Reality DIY Hardcore Punk Live

Distort Reality no. 9

Diy Hardcore Punk Live

Μέρος, Αφίσα και συγκροτήματα θα ανακοινωθούν σύντομα.

πηγή : https://www.facebook.com/distortreality666
πηγή : email που λάβαμε στις 26 Φεβρουαρίου 09h