τι; : βιβλίο θεματική : από :

Παρασκευή 5 Απριλίου 2024 στις 18.00

Βιβλιοπαρουσίαση: Ιστορία και Ταξική Συνείδηση

Βιβλιοπαρουσίαση: Ιστορία και Ταξική Συνείδηση του Georg Lukacs, μαζί με το Αντιεξουσιαστικό Κομμουνιστικό Εγχείρημα "Αντίθεση"

Φάμπρικα⭐ Υφανέτ