τι; : συναυλία θεματική : από :

Σάββατο 20 Απριλίου 2024 στις 20.30

(ακυρώνεται) Live οικονομικής ενίσχυσης elchef

Punk live για την οικονομική ενίσχυσης της Συλλογικής κουζίνας elchef

πηγή : email που λάβαμε στις 1 Μαρτίου 15h