τι; : πάρτυ θεματική : από :

Σάββατο 13 Απριλίου 2024 στις 23.00

*ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ* Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης ΜωβΑμόκ

Αφίσα και περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν στο επόμενο διάστημα.

*αναβαλλεται*

πηγή : email που λάβαμε στις 15 Μαρτίου 21h