τι; : συναυλία θεματική : από :

Σάββατο 6 Απριλίου 2024 στις 20.00

Hip Hop συναυλία για ιατρικά έξοδα

Hip Hop συναυλία για την κάλυψη ιατρικών εξόδων.

πηγή : email που λάβαμε στις 17 Μαρτίου 15h